Filologia klasyczna to zwykle studia o bogatym programie, obejmującym zarówno języki, jak i kulturę grecką oraz rzymską. Świat antyczny jest od nas odległy zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Z pewnością niemożliwe są do zastosowania w tym wypadku nowoczesne metody nauczania języków obcych, takie jak metoda Callana. Nauka przebiega w sposób tradycyjny, a więc gruntownie przeanalizowane i przyswojone struktury gramatyczne wypełnia się leksyką. Nie dość więc, że kierunek jest trudny, to jeszcze teksty i materiały źródłowe wytworzone zostały kilka wieków temu.


Filologia klasyczna - przeszłość w teraźniejszości

Mit o śmierci greki i łaciny jest mocno przesadzony. Oba te języki, a nawet całe światy kulturowe są obecne w naszej językowej i pozajęzykowej codzienności. Wystarczy wspomnieć choćby "Pasję" Mela Gibsona, która w całości została zrealizowana w biblijnym dialekcie aramejskim i grece, z licznymi dodatkami języka łacińskiego. Całkiem niedawno ukazało się też tłumaczenie kolejnej części Harrego Pottera na język łaciński. Istnieje na całym świecie duża grupa filologów wyspecjalizowanych w językach i kulturze starożytnej. Czy warto do nich dołączyć?

Rekrutacja i niełatwa matura z łaciny

Przyjrzyjmy się najpierw samym studiom. Aby otrzymać indeks, należy przystąpić do rekrutacji na wybranej uczelni. Z reguły pod uwagę brane jest świadectwo maturalne. Oczywiście znaczną liczbę punktów można otrzymać za wybór poziomu rozszerzonego i dobre wyniki z przedmiotów takich jak Filologie romańskie (francuska, hiszpańska, włoska itd.) oraz za przedmiot "Język łaciński i kultura antyczna". Niestety, ten ostatni egzamin nie jest zbyt łatwy, nawet na poziomie podstawowym. Przygotowanie do niego, należy więc rozłożyć na przynajmniej kilka semestrów.

Praca dla filologa klasycznego

Czy po ukończeniu kierunku tak odległego od wyzwań współczesności można znaleźć dobrą pracę? Wiele wskazuje na to, że tak. Filologów klasycznych jest na szczęście niewielu i raczej trudno przypuszczać, aby ta liczba ulegała zmianom w najbliższym czasie, a zainteresowanie światem starożytnym i jego językami zdaje się przeżywać renesans. W coraz liczniejszych prywatnych i publicznych szkołach pojawia się greka i łacina jako główny element tradycyjnie ujętego klasycznego wykształcenia. Nadal także wiele kierunków studiów ma w programie obowiązkowy lektorat z języka łacińskiego. Dodatkowo w grę wchodzi praca w wydawnictwach specjalistycznych i naukowych oraz możliwość tłumaczeń historycznych dokumentów oraz udział w projektach badawczych.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->