Kierunek Finanse i inwestycje jest przeznaczony dla wszystkich tych, którzy swoją przyszłość zawodową pragną związać z problematyką potrzeb gospodarki w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz inwestycji rzeczowych i kapitałowych. Studia na Finansach i inwestycjach mają profil praktyczny, a program jest realizowany przy udziale menedżerów przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesowego. Studenci będą realizować praktyki zawodowe oraz będą mieli możliwość sprawdzenia posiadanej wiedzy poprzez udział w symulacji biznesowej TOPSIM II.

W trakcie studiów: 
Celem nauki na Finansach i inwestycjach jest ukształtowanie u studenta postawy otwartości i gotowości do podejmowania decyzji inwestycyjnych i finansowych. Studiując na kierunku Finanse i inwestycje będziesz zapoznawał się z przedmiotami z zakresu: zarządzania finansami przedsiębiorstwa, funkcjonowania rynków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku giełdowego, planowania, realizacji i oceny projektów inwestycyjnych, funkcjonowania systemu bankowego, nowoczesnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Program kierunku Finanse i inwestycje umożliwi Ci ponadto zdobycie umiejętności w zakresie: planowania finansowego w przedsiębiorstwie, oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, podejmowania decyzji inwestycyjnych, wyceny papierów wartościowych. 
 
Po studiach:
 
Zatrudnienie będziesz mógł podjąć w bankach, funduszach inwestycyjnych, domach maklerskich, czyli w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w zarządzaniu finansowym w podmiotach gospodarczych.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->