Najprostszym wyjaśnieniem nazwy tego kierunku jest odwołanie się do dwóch dziedzin, które stanowią filary tych studiów. Pierwszą z nich jest mechanika, a więc dziedzina nauk technicznych zajmująca się budową maszyn i pojazdów, druga z nich to elektronika, a więc nauka o obwodach elektronicznych. W jaki sposób łączą się te dziedziny w jedną spójną naukę? W pewnym skrócie można powiedzieć, że mechatronika jest dyscypliną, dzięki której możemy projektować złożone urządzenia, w których elementy mechaniczne są kontrolowane i sterowane za pomocą systemów elektronicznych.


Jakie przedmioty w szkole średniej są istotne dla przyszłego mechatronika?

Trzeba wziąć pod uwagę trzy zakresy wiedzy. Paradoksalnie rozpoczniemy od wiedzy humanistycznej, a ściślej mówiąc, mamy na myśli umiejętności językowe. Przygotowanie zawodowe odbywa się w znacznej mierze w oparciu o fachową literaturę w języku angielskim. Liczne podzespoły produkowane na całym świecie opatrzone są dokumentacją sporządzoną w języku Szekspira. Bez znajomości angielskiego nie będziesz nawet w stanie odczytać not aplikacyjnych części, które będą wchodzić w skład tworzonych przez Ciebie urządzeń. Oczywiste przedmioty, takie jak matematyka i fizyka wchodzą zwykle w skład kryteriów rekrutacyjnych, zdobycie indeksu możliwe jest dzięki wysokim ocenom z tych dziedzin na świadectwie maturalnym.

Program studiów na kierunku Mechatronika

Jeżeli jesteś zainteresowany studiami na tym kierunku, koniecznie zapoznaj się z przykładową listą przedmiotów, która uwzględnia niektóre istotne dziedziny obecne w planach zajęć już od pierwszego semestru:
  • programowanie strukturalne;
  • materiałoznawstwo;
  • mechanika;
  • elektrotechnika;
  • optomechatronika;
  • automatyka;
  • technika mikroprocesorowa.

Mechatronik na rynku pracy

Wiedza mechatroniczna wykorzystywana jest w licznych gałęziach przemysłu, ponieważ urządzenia sterowane elektronicznie obecne są praktycznie wszędzie. Modernizacja zakładów produkcyjnych, projektowanie i wznoszenie inteligentnych budynków, innowacje w przemyśle motoryzacyjnym to tylko wybrane obszary zastosowania mechatroniki. Absolwent tego kierunku, jeśli wykaże się przedsiębiorczością i fachową wiedzą, może być spokojny o pracę dla siebie.

Ogłoszenia korepetycje i kursów maturalnych z fizyki

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->