Kim jest człowiek, który ukończył studia pedagogiczne? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Z pewnością można jednak powiedzieć, że jest to osoba, która ma duże kompetencje edukacyjne, potrafi uczyć i przekazywać zarówno umiejętności, jak i wiedzę. Zna problemy ludzi w zróżnicowanych grupach wiekowych, umie odkrywać i zaspokajać ich potrzeby edukacyjne. Niestety, coraz mniej pedagogów znajduje zatrudnienie w szkole i w państwowych placówkach edukacyjnych. Kim zatem może być pedagog? Czytaj dalej, aby zapoznać się z odpowiedziami, na najczęściej zadawane pedagogom pytania.


Jak przygotować się do studiów pedagogicznych?

Przede wszystkim znajdź w sobie potrzebę zmiany świata i wychowywania młodych pokoleń. Pedagog bez poczucia misji jest jak ryba bez wody. Poza tym, nie ma co ukrywać, powinieneś osiągać dobre wyniki w nauce. Będąc kandydatem na studia pedagogiczne, masz przecież zamiar podjąć się trudnego zadania - kształtowania innych ludzi.

Co zaskakuje studentów pierwszego roku Pedagogiki?

Rozległość i bardzo szeroki zakres wiedzy, który jest niezbędny, by mieć świadomość tego, czym jest i jakim prawom podlega edukacja oraz wychowanie. Pedagog musi znać nie tylko dydaktykę, czyli naukę o skutecznym przekazywaniu wiedzy, ale także biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, historię wychowania, czy filozofię wychowania, a także wiele dziedzin związanych ze społecznymi i prawnymi aspektami kształcenia.

Czego będę się uczyć na Pedagogice i w jaki sposób?

Zajęcia na pedagogice to przede wszystkim wykłady i ćwiczenia. Mają one bardzo zróżnicowany charakter, a klimat kształcenia na pedagogice pozwala na bardzo dużą dowolność w zakresie formy zajęć. Bywa, że studenci jednego dnia idą na uczelnię z blokiem rysunkowym, zestawem kredek i farb, a drugiego uczestniczą w ćwiczeniach terenowych promując, wybrane przez siebie inicjatywy społeczne.

Czego nauczę się na studiach pedagogicznych?

Studia na kierunku Pedagogika pozwalają na uzyskanie szeregu ważnych umiejętności międzyludzkich, od diagnozy potrzeb edukacyjnych, do efektywnego przekazywania wiedzy. Pedagog to osoba, która umie rozpoznawać problemy edukacyjne oraz przyczyny niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży. Studia pedagogiczne w CV powinny zostać wyszczególnione w towarzystwie innych dyplomów, np. studiów dziedzinowych z zakresu przedmiotów nauczania szkolnego, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą lub innych studiów, które będą odpowiadały ścieżce zawodowej wybranej przez absolwenta.
ul. Tamka 12
91-403 Łódź
ul. Mieszka I 61c
71-011 Szczecin
ul. Stefana Batorego 64c
96-100 Skierniewice
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
al. Grunwaldzka 238a
80-266 Gdańsk
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń
ul. Piotrkowska 278
90-361 Łódź
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
62-510 Konin
ul. Łabiszyńska 25
03-204 Warszawa
ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->